Slivník
obec Slivník

História školstva 1945 -1960

Po prechode línie frontu sa 15. februára 1945 začalo v miestnejškole vyučovanie. Bezprostredne po jeho začiatku bola  škola zoštátnená. Pôsobili v nej učitelia Vojtech Závadský  /riaditeľ/, Ján Iľko, definitívny učiteľa Andrej Pástor, pomocný učiteľ. Do troch tried nastúpilo  157 žiakov. /KK, s. 166/V školskom roku 1945/1946 sa počet zapísaných žiakov zvýšil na 167. Preto bolo nevyhnutné počet  tried v druhom polroku zvýšiť z troch na štyri. Po odchode pomocného učiteľa Andreja Pástora  sa kolektív pedagógov rozšíril o učiteľku Prisku  Koldušovú a výpomocnú učiteľku Alžbetu Skokovú. Vojnou poškodenú školu provizórne opravil Štátny stavebný úrad. /KK, s. 171/So začiatkom vyučovania ožil aj kultúrny život detí a mládeže v obci. V réžii učiteľky Prisky Koldušovej krúžok miestnych divadelných ochotníkov nacvičil prvú povojnovú divadelnú hru Drotár, v hlavnej úlohe s Františkom Topolčánim. Pre veľký záujem verejnosti bola táto hra reprízovaná trikrát. /KK, s. 171/

Aj v ďalšom školskom roku 1946/1947 bolo zapísaných do štyroch tried 146 žiakov. Po krátkom pôsobení v Silvaši odišla agilná učiteľka Priska Koldušová a nahradila ju Ida Müchlová, ktorú tiež v polroku preložili. Prišla nová učiteľka Júlia Dolanská, ktorá zostala v Silvaši iba do konca školského roka. V priebehu školského roka sa za rodičmi do U SA vysťahovali dvaja bratia Ignác a Michal Semanovci.  dôsledku zníženia počtu žiakov na 142 sa počet tried v školskom roku 1947/1948 znížil zo štyroch na tri. Kolektív učiteľov sa opäť menil. Popri pôvodných /Vojtech Závadský, riaditeľ, Ján Iľko, definitívny učiteľ/ vrátila sa do kolektívu výpomocná učiteľka Božena Skoková. Škola mala ibadve učebne, a preto bolo  zavedené striedavé vyučovanie. /KK, s. 175/ Učiteľky sa v priebehu školského roka striedali ako  na bežiacom páse. Do školy sa opäť vrátila výpomocná učiteľka Ida Müchlová a do Kuzmíc odišla Božena Skoková. Po skončení školského roka opustil školu aj riaditeľ Vojtech Závadský, ktorý v Slivníku pôsobil osem rokov. Odišiel na strednú školu do Lipian. Rímskokatolícky kostol stratil po jeho odchode svojhokantora. /KK, s. 176/  Školský rok 1948/1949 bol slávnostne otvorený v rímskokatolíckom kostole. Tam si na Veni sancte vyprosilo 151 žiakov so svojimi učiteľmi pomoc Božiu v náročnej školskej práci. Škola dostala nový názov Národná škola /NŠ/ v Slivníku. Vyučovanie začalo podľa nového učebného plánu a učebných osnov na základe ľudovodemokratických princípov. Škola zostala trojtriedna, ale  učiteľský kolektív sa radikálne zmenil. Po riaditeľovi školy Vojtechovi Závadskom odišli aj dočasná učiteľka Ida Müchlová do Kaľavy a výpomocná učiteľka Božena Skoková do Čeľoviec. O preloženie žiadal aj definitívny učiteľ Ján Iľko, ale bol vymenovaný za riaditeľa školy, a preto musel zostať. Pedagogický kolektív školy doplnili dve nové učiteľky Elena Maheľová a Mária Hospodárová, ktorá prišla z Falkušoviec.Obidve žili u občanov v podnájme. /KK, s. 184/ Školskou slávnosťou sa začal nový školský rok 1950/1951 s 90 žiakmi, ale učiteľský kolektív sa nepodarilo stabilizovať. Definitívny učiteľ Jozef Bodnár, ktorý pôsobil na škole iba rok a bol pre ňu prínosom, bol preložený za riaditeľa školy do Breziny. Opäť prišla nová učiteľka Júlia Jankovská. Vyučovanie prebiehalo v dvoch triedach s jednou odpoludňajšou smenou. retia trieda stále slúžila ako učebňa materskej školy. /KK, s. 191/

Škola uskutočňovala aj športové aktivity. Jednou z nich bol aj Pochod mieru zo Slivníka do Kuzmíc, ktorý sa uskutočnil 15. apríla 1951. Zúčastnili sa na ňom žiaci i rodičia z obce. /KK, s. 191/ Školský rok 1951/1952 sa začal školskou slávnosťou a veselými dňami. V organizácii trojtriednej Národnej školy /1. – 5. ročník/ v Slivníku s 89 žiakmi nenastali zmeny. Počas prázdnin  riaditeľ školy Ján Iľko a učiteľky Júlia Jankovská a Jolana Dudinská brigádnicky vypomáhali na výstavbe Trate družby. /KK, s. 204/

V dôsledku poklesu žiakov na 77 bol v školskom roku 1952/1953 znížený počet školských tried z troch na dve. Uvoľnená učiteľka Júlia Jankovská bola preložená do Kuzmíc. Na škole pôsobili dvaja učitelia Ján Iľko /riaditeľ/, vyučoval 1. – 3. ročník a Jolana Dudinská 4. – 5. ročník. /KK, s. 205/ Počas školského roka bola na škole založená Pionierska organizácia ČSM. Sovietsky model školstva bol prevzatý v školskom roku 1953/1954, keď dvojtriedna NŠ mala 76 žiakov a učiteľský  kolektív zostal nezmenený. Žiaci sa už po tretíkrát zúčastnili na  zbere železného šrotu pre  naše hutníctvo. /KK, s. 207/

V ďalšom školskom roku nedošlo k žiadnym zmenám. Učitelia Ján Iľko /riaditeľ/ a Jolana Dudinská vyučovali v dvoch triedach 84 žiakov. Pravidelne sa uskutočňovalo očkovanie žiakov proti TBC a preventívne lekárske prehliadky, ktoré uskutočňoval MUDr. Čurgovič z O bvodného zdravotného strediska v Nižnom Žipove. /KK, s. 215, 216/ V obnovenej škole privítal 1. septembra 1956 predseda MNV Ignác Kotos 106 žiakov v trojtriednej NŠ s tromi učiteľmi. Prvý ročník s 23 žiakmi vyučovala Jolana Dudinská, druhý a štvrtý /44 žiakov/ riaditeľ školy Ján Iľko, tretí a piaty dostala Júlia Jerdonková. Učiteľka Jolana Dudinská sa vydala a po polroku ju nahradil do 30. júna 1957 Emil Grecula. /KK, s. 220/ V slávnostnej atmosfére nového školského roku 1957/1958 nastúpilo do školy 105 žiakov, ktorých privítali tajomník MNV Andrej Seman a riaditeľ školy Ján Iľko. Z NŠ v Lastovciach prišla nová učiteľka Júlia Kromková, ktorá vyučovala 2. a 4. ročník. Žiaci sa podrobili povinnému očkovaniu proti TBC a detskej obrne. Aj v školskom roku 1958/1959 možno zaznamenať len strohé informácie o tom, že NŠ bola trojtriedna s tromi učiteľmi a stav žiakov sa zvýšil na 111 /50 chlapcov a 61 dievčat/. Jedinou pozitívnou zmenou v učiteľskom kolektíve bola svadba Júlie Jerdonkovej, ktorá svoje dievčenské meno vymenila za Dovjaková. Prechodne do 30. 6. 1959 na škole pôsobil aj učiteľ Ján Bandoľa. /KK, s. 232/ V súťaži o najlepší kolektív v prvomájovom sprievode v Trebišove roku 1959 získali žiaci štvrtého a piateho ročníka NŠ druhé miesto a vecný dar – klarinet. Vedenie školy usporiadalo pre žiakov a zväzákov Beh víťazstva 9. mája 1959. Žiaci sa tiež zúčastnili na zbere vajíčok v obci /máj a jún 1959/. Nazbierali na verejné zásobovanie 4 146 ks vajec. /KK, s. 234/ Školu sprevádzali permanentné zmeny na postoch učiteľov a stále sa zhoršujúce podmienky pre zaškolenie detí. Výnimkou nebol ani školský rok 1959/1960. Do malého kolektívu učiteľov prišla absolventka Pedagogickej školy pre vzdelávanie učiteliek materských škôl v Kežmarku Mária Zemčáková. Zo 105 žiakov NŠ /1.- 5. ročník/ sto detí prospelo, dve neprospeli a tri neboli klasifikované, pretože nechodili do školy. Tak vstupovala NŠ v Slivníku do novej etapy výstavby socialistického školstva po roku 1960.

Inštitúcie

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Google playApp store

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čo kukuricu ocábeš blatom, ale ju ocáb!

Pranostika na akt.deň

Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno.

Sviatok

Meniny má Matúš, Ifigénia, Mirela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:17

Slnko zapadá:18:35

Kontakt

Obec Slivník
Hlavná ulica 9/29
076 12 Slivník

 

Telefón: 056 6791309
Fax: 056 6687280

Starosta obce:
Ing. Ján Michalko
Tel: +421 905 597 939
Email: slivnik@slivnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Utorok: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Štvrtok: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Piatok: 08.00 – 12.30